مطالعه اثربخش

عواملی که باعث اثر بخشی مطالعه می شود :

 

میزان اثر بخشی هر کدام از عوامل زیر بستگی به خود فرد و چگونگی استفاده از آنها راد ارد.

 

  1١-داشتن آرامش: انسان زمانی مطالب را آسانتر و سریعتر فرا می گیرد  و به خاطر می سپارد که در آرامش باشد و آنچه توجه و دقت او را مختل میکند و مانع یادگیری و به خاطر سپاری او میشود خستگی – اضطراب-نگرانی و اشتغال خاطر است پس برای ثمر بخش بودن مطاله ضرورت دارد آرامش خاطر داشته باشید.

2-داشتن تمرکز حواس : داوطلبانی که از تمرکز حواس بالاتری برخوردارند و مطالعه را با سرعت بیشتری انجام می دهند و در یادآوری و باز خوانی مطالب موفق ترند.

3-سازماندهی مطالب: اگر مطالب به طور سازمان یافته و منظم وارد حافظه شود براحتی و با سرعت زیاد می توان انها را به یاد آورد.در واقع سازمان دهی نظم بخشیدن به مطالب یاد گرفته شده است. ودبه گونه ای که مسائل و عناوین اصلی و فرعی آن مشخص شود..

4-استفاده از مهارتهای تقویت حافظه: عملیات –ثبت –ضبطو یادآوری به عهده حافظه است و همه ما نیازمند حافظه هستیم و ناپلئون معتقد بود (سر بدون حافظه مانند میدانی است که هیچ گونه علامت و نشانی در آن نیست) دانش آموزان باید مهارت های تقویت حافظه را فرا گیرند از جمله:برقرای ارتباط بین مطالبی که می آموزید – استفاده از تجارب قبلی در تثبیت مطالب جدید –استفاده از مشابهت ها و تضاد ها – تبدیل مطالب به رمز های خاص وچندین مهارت دیگر......

5-برنامه ریزی: برناه ریزی سرعت و نظم مطالعه را بیشتر میکند که فرد به همه کارهای درسی و مطالعتی و کارهای شخی وروز مره خود نیز برسد.

6- داشتن انگیزه و علاقه: انگیزه و علاقه باعث می شود که شخص با انگیزه بیشتری مطاله کند و از خستگی و کسالت به دور باشد وو مطالب را به خوبی به ذهن بسپارد.

7-استراحت به موقع:هر چند ممکن است در حین مطاله کردن احساس کسلت و خستگی جسمی نکنید ولی به منظور جلوگیری از خستگی روانی بعد از 5/1 یا 2 ساعت مطاله استراحت چند دقیقه ای برای مغز لازم و ضروری است.

8-سلامتی جسمی و روحی: سلامتی بهترین کمک برای حافظه است زیرا وقتیفرد احساس خویب داشته باشد پر انرژی است ومغز او به مراتب بهتر عمل دریافت و ضبط اطلاعات را انجام می دهد.

9- تغذیه مناسب:در طول برنامه مطالعاتی به وضع تغذیه خود توجه داشته باشید به طوری که غذا را به موقع بخورید و به کیفیت آن نیز توجه داشته باشیدچون برای فراگیری – تثبیت وبه یادآوری مطالب نیاز به حافظه است و کار کرد حافظه نیز در گرو کار مغز است توجه به تغذیه و استفاده از غذاهای دارای کلسیم و فسفر در واقع توجه به تغذیه مغز است و تغذیه مغز نیز کمک به حافظه و یادگیری می کند.

10-تنفس صحیح: سلول های مغزی نیاز به اکسیژن دارند بخصوص زمانی که فرد کار فکری می کند این نیاز به مراتب بیشتر می شود به همین علت با تنفس عمیق و صحیح اکسیژن کافی و لازم را وارد بدن کنید تا از طریق گردش خون به مغز شما برسد.

11- ورزش: تحرکات بدنی می تواند سما را با نشاط و سر حال کند و خستگی و کسلی شما را دور کند پس میتوانید با انجام حرکات ساده ورزشی و یا20 دقیقه پیاده روی تند شرائط مناسبی را برای مطالعه خود فراهم کنید.

12-خواب به موقع و کافی: خواب به موقع و منظم فراگیری و حافظه را تقویت می کند و شرائط مطلوبی را برای مطالعه فراهم می سازد در شبانه روز 6 تا 8 ساعت خواب کافی است.سعی کنید شبها 6 ساعت و بعد از ظهر ها نیز نیم ساعت استراحت داشته باشید توجه داشته باشید که کم خوابی و پر خوابی هر دو خسته کننده است.

 13- درک مطلب: سعی کنید در هنگام مطاله مطالب را خوب بفهمید و به حافظه بلند مدت خود انتقال دهید و به این وسیله بازدهی واثر بخشی مطالعه خود را افزایش دهید.

14-محل مناسب برای مطالعه: به محل مطالعه خود توجه کنید  وسعی کنید آن محل برای شما خوشایند و با نشاط باشد.

15-زمان مناسب برای مطالعه: معمولا زمان مناسب برای مطالعه را خود افراد تجربه می کنند در واقع زمان هائی مطالعه کنید که اثر بخش و موثر باشد ودر زمان هائی که مطالعه اثربخش نیست مثل: بعد از هر وعده غذا –یا نیمه های شب که خسته و خواب آلود هستید از مطاله بپر هیزید.

16- روابط اجتماعی: بعضی از دانش آموزان در زمان مطالعه برای امتحانات روابط اجتماعی و فامیلی خود را قطع می کنند تا اینکه به مطالعه آنها لطمه ای نخورد اما ناخود آگاه با این رفتار خستگی روانی خود را افزایش می دهند بنابراین لازم است زمانی را به این کار اختصاص دهند اما مواظب باشند این کار حساب شده وطبق برنامه باشد تا به برنامه ریزی لطمه ای وارد نشود.

/ 0 نظر / 10 بازدید