اتوبوس زندگی

 

6
بعضی آدم ها سوار قطار می شوند، چون دوست دارند از تونل زندگی بگذرند و گاهی سرشان را توی خنکای نسیم تونل از پنجره قطار بیرون ببرند. بعضی ها سوار دوچرخه می شوند و رکاب می زنند و توی مسیر سلام بلند و بالایی به باغبان پارک و فروشنده سر کوچه می کنند. هم از هوای پاک استفاده می کنند، هم هوای پاک را مهمان ریه هاشان می کنند و در این مسیر مستقیم دست دراز می کنند و جوجه پرنده ای را که از توی لانه اش روی آ سفالت افتاده، با مهربانی بر می دارند و با گرمای دستشان پرنده را توی لانه اش می گذارند. بعضی آدم ها دوست دارند تو زندگی سوار هواپیما شوند؛ چون دوست دارن همه چیز و همه کس را ازبالا ببینند و احساس کنند از همه بالا ترن واما بر عکس، شاید بعضی ها می خواهند به خدا نزدیک شوند. خیلی ها هم روی ترک موتور سیکلتِ زندگی سوار می شوند و آن قدر گاز می دهند که دود وگردو خاک به ریه های دیگران می فرستند و به هیچ کس جز خودشان و رسیدن به مقصد فکر نمی کنند. آن ها فقط مسیر رو به رویشان را می بینند. بعضی ها هم با حرکت میانه ای ندارند و ثابت و بی حرکت سر جایشان می مانند. نه به گذشته زندگی توجه ای دارند، نه حال ونه آینده. هیچ چیز برایشان مهم نیست. بعضی ها دوست دارن سوار بر اتوبوس زندگی شوند و صدای آواز راننده را بشنوند. با مرغ های توی سبد مشهدی غلام چاق سلامتی کنند، به ننه قلی کمک کنند تا با پاهای علیل ودردناکش از پله های اتوبوس بیاد بالا و بوی نون تازه اش از لابه لای بقچه ی گل گلی دماغشان را قلقلک بدهد. اما این میان بعضی ها سرشان را از یک یک پنجره های اتوبوس بیرون می آورند و زندگی را از هر پنجره یک رنگ و یک شکل تازه می بینند هر روز دید تازه ای به زندگی دارند.

/ 0 نظر / 17 بازدید