روش برنامه ریزی فردی

 

در برنامه ریزی درسی ، اول باید به طور واقع بینانه ساعات آزاد را در 24 ساعت شبانه روز مشخص نمود . در هقته اول به طور واقعی ( بدون در نظر گرفتن امیدها وآرزوها ) جدولی مطابق جدول (1-1 ) از ساعات شبانه روز که قابل استفاده برای مطالعه می باشد تهیه نمود . در این جدول برای هر روز ، ساعات حضور در مدرسه ویا کلاس بعلاوه رفت وآمد و غذا خوردن در نظر گرفت ومطابق آن خانه های جدول راسیاه نمود .
با سیاه کردن خانه هایی از جدول که مربوط به کلاس ، درس ، خواب واستراحت و... می باشد زمان آزاد شما در هر روز مشخص می شود که جمع آن را در ردیف آخر جدول یادداشت می نمائیم . این زمان ، هر چه قدر که باشد ، زمان قابل دسترس شما در هفته جادی می باشد ، یعنی زمانی که شما در هفته جاری می توانید برای آن برنامه ریزی نمایید ( البته در هفته های بعد این زمان مسلما ً افزایش خواهد یافت )

باتوجه به جدول مشاهده می شود که ، این دانش آموز ، به طور متوسط در هرروز 7ساعت زمان آزاد دارد ( به جز زمان خواب ) و در روز جمعه این زمان افزایش می یابد ( چون دانش آموز به مدرسه نمی رود ). پس دانش آموز نمی تواند برای روزهای شنبه تا پنجشنبه هر روز 7 ساعت یعنی جمعاً حدود 42 ساعت برنامه ریزی داشته باشد ( البته منظور ما این نیست که تمام این 42 ساعت را درس بخواند ). در طول هفته ممکن است اتفاقات غیر مترقبه باعث شوشد که این زمان کمتر شود .
پس حالا دانش آموز باید برای این 6 روز ( از شنبه تا پنجشنبه )برنامه ریزی نماید و روز جمعه را هم برای مرور مطالب و جبران عقب ماندگی از برنامه اختصاص دهد .
در برنامه ریزی روزانه باید زمان لازم برای استراحت ، صرف غذا، عبادت و درصورت تمایل زمان کمی برای تماشای تلویزیون در نظر گرفته شود . ضمن اینکه برای هر فرد سالم در شبانه روز بین 6 تا8 ساعت خواب لازم است .
زمانی که در طول روز برای درس خواندن در نظر می گیرید باید به ترتیب به امور زیر اختصاص یابد .
1 – یک نگاه کلی وجامع به دروس ارائه شده در مدرسه ( در روز جاری ) به طوریکه برای هر درس حدود 15 دقیقه در نظر گرفته شود .
2 – انجام تکالیف مربوط به دروس روز بعد
3- پیش مطالعه دروسی که در روز بعد توسط دبیر ارائه خواهد شد .
4 – در صورت وجود زمان ، دروس روز جاری را تجزیه تحلیل و بررسی نمود .

پس از مشخص نمودن برنامه هفتگی و نوشت آن در خانه های خالی جدول قبل ، باید دید آیا برای هر درس متناسب با اهمیت آن زمان در نظر گرفته شده یا نه زیرا رمز موفقیت در تحصیل متناسب و هماهنگ خواندن درس می باشد . برای این کار جمع ساعات در نظر گرفته شده برای هر درس را ازجدول قبل در جدولی مطابق شکل وارد می کنیم .
هر دانش آموز متناسب با رشته تحصیلی خود نام دروس را در ردیف اول نوشته وساعات تخصیص یافته برای هر کدام را یادداشت می نماید .
پس از مشخص نمودن برنامه هفتگی و نوشتن آن در جدول قبل حل باید برنامه را اجرا نمود.
برای انجام برنامه ، سعی نمایید دروسی را که برای هر روز در نظر گرفته اید حتماً مطالعه نمایید .
این مطالعه باید به صورتی باشد که دانش آموز با میل ورغبت انجام دهد پس لازم نیست که حتماً راس یک ساعت خاص مثلاً ریاضی خوانده شود . به این معنی که حتماً سر یک ساعت خاص مطالعه راشروع کنید اما در آن ساعت درسی را مطالعه کنید که از لحاظ ذهنی آمادگی مطالعه آن را داشته باشید اما این قید را هم برای خود در نظر بگیرید که برنامه مشخص شده آن روز را حتماً تا قبل از خواب انجام دهید و در هر شب مدت زمان مطالعه برای هر درس را در جدول زیر یادد اشت نمایید .

اعداد نوشته شده در جدول به طور واقعی باشد تا بتوان بعداً با توجه به آن نتیجه گیری نمود.
در ردیف درس ها ( سطر اول ) نام دروس مربوط به رشته خودتان را قرار دهید .
در پایان هر روز جمع ساعت مطالعه شده در آن روز و در پایان هفته جمع ساعات مطالعه شده را یادداشت نمایید و با زمان آزادی که قبلاً در جدول قبل محاسبه نموده اید مقایسه نمایید .
با ید بتوانیم حداقل از 70 درضد زمان های آزاد استفاده نماییم .
با توجه به نتایج جدول فوق برنامه هفته بعد را طوری تنظیم نمود که برای دروسی که کمتر مطالعه شده زمان بیشتری در نظر گرفت .

/ 0 نظر / 15 بازدید