دو تا در یکی!

 

 

آیا چشمتان به شما کلک می زند؟ آیا شما می توانید دو تصویر را در یک تصویر ببینید؟

این اتفاق روی می دهد زیرا پس از آنکه جسمی از مقابل چشمتان گذشت، شما همچنان برای مدت کوتاهی آن را می بینید.

 

آنچه شما نیاز دارید:

 

 

 

 

 

١- به کمک پرگار دایره ای بر روی مقوا بکشید. دور آن را ببرید.

 

 

٢- دو سوراخ در نزدیکی کناره مقوا ایجاد کنید. سپس دایره ای روی یک طرف مقوا رسم کنید.

 

٣- ضربدری بر روی طرف دیگر مقوا رسم نمایید.

 

۴- حلقه کش ها را از هر سوراخ عبور دهید.

 

۵- مقوا را چندین دور بچرخانید تا کش سفت پیچیده شود.

 

 

۶- مقوا را رها کنید. بدین ترتیب مقوا می چرخد و شما ضربدر را داخل دایره می بینید.

دو تا در یکی!

     

نمونه ای از این پروژه را در شکل زیر مشاهده می کنید.

 

 

  فیلم

فیلم یک نوار طولانی از عکس ها است، به طوری که هر کدام تفاوت جزئی با عکس قبلی شان دارند. یک پروژکتور ای عکس ها را به سرعت، و یکی پس از دیگری، بر روی پرده می اندازد و شما می توانید ترکیب آنها را به صورت فیلم ببینید.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید