بیشتر انسانها، زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده ...

 جملات زیبا گیله مرد

/ 0 نظر / 21 بازدید