میوه چه درختى هستید؟

تیر تا 4 مرداد) (25 دی تا 3 بهمن) درختسرو (اعتماد به نفس)

فردی با توان و قدرت فوق العاده، کسی که می داندچطور خود را با شرایط مختلف در زندگی وفق بدهد. هدایای غیر منتظره را دوست دارد واز سلامتی بدنی برخوردار است. خجالتی نیست و اعتماد به نفس دارد. سخنرانی برجسته،فردی مصمم و با اراده، کمی عجول و بی طاقت و دوست دارد که دیگران را تحت تأثیر قراربدهد. با استعداد، سخت کوش و اغلب خوش بین است و قادر است سریع تصمیمبگیرد.
 
 
(1 تا 10 فروردین) (4 تا 13 مهر) درخت زبان گنجشک(حساسیت)

سرشار از جذابیت، با نشاط و سرزنده است و دوست داردتوجه دیگران را به خود جلب کند. عاشق زندگی، فعالیت و حتی پیچیدگی ها است. مستقل،خوش سلیقه، پراحساس، یار و هم صحبتی خوب است. کسی که تمایل به عفو و گذشتندارد.
 
 
(24 خرداد تا  4 تیر) درخت سیب (عشق)

فردی آرام، گاهی اوقات خجالتی، بسیار جذاب و دلربابا رفتاری مناسب و سنجیده، ماجراجو و بی باک، حساس و ... دوست دارید که دیگران رادوست داشته باشید و سایرین هم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسیاربخشنده و با استعداد. شما عاشق بچه ها هستید.
 
 
(25 اردیبهشت تا3 خرداد) (22 آبان تا 1 آذر) درخت ون (بلند پروازی)

فوق العاده جذاب، پرانرژی، خودجوش و پر مسئولیتهستید. انتقاد را دوست ندارید. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمینانهستید. به پول اهمیت می دهید. خواستار توجه از سوی دیگران هستید و به پشتوانه وحمایت احساسی نیاز دارید.
 
 
(22 آذر تا 1 دی) درخت راش(خلاقیت)

فردی با سلیقه، کسی که به ظاهر خودش اهمیت زیادی میدهد. یک برنامه ریز خوب برای زندگی و کار و مسائل اقتصادی، فردی که بدون لزوم بیگدار به آب نمی زند. منطقی و مونس و یاری بی نظیر در زندگی به شمار میروید.
 
 
(15 تا 24 اردیبهشت) (12 تا 21 آبان) درخت شاه بلوط(درستکاری)

هیکل و اندامی خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهیبالا، یک طراح و سیاستمدار است. به راحتی آزرده خاطر می شود. بسیار حساس، کوشا،گاهی اوقات برتر از دیگران عمل می کند و گاهی در ارتباطات خود با سایرین سوء تفاهمبرایش بوجود می آید. خانواده مدار و از لحاظ فیزیکی روی فرماست.
 
 
(14 تا 23 مرداد) (9 تا 18 بهمن) درخت سدر(وفاداری)

فردی قوی، عضلانی، انعطاف پذیر، کسی که آنچه زندگیبه اجبار به او می دهد می پذیرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعی می کند ساده وخوش بین باشد. دوست دارد از نظر مالی مستقل عمل کند. مهربان و عاطفی، از تنهاییمتنفر، با وفا و گاهی اوقات هم به زودی عصبانی می شود. با احتیاط، تحصیل علم و دانشو کمک بهدیگران را دوست دارد.
 
 
(16 تا 25 تیر) (12 تا 24 دی) درخت نارون (بزرگواری)

قیافه و ظاهری خوب دارد و در پوشیدن لباس خوش سلیقهاست. تقاضا و خواسته های او در حد اعتدال است. کم ادعا است و اشتباهات را فراموشنمی کند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمایی بشود، اما نه اینکه از دیگراناطاعت کند. شریکی درستکار و با وفا و دوست دارد برای سایرین تصمیم بگیرد. بزرگوار ونجیب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردی کارآمد است.
 
 
(14 تا 23خرداد) (12 تا 21 آذر) درخت انجیر (حساسیت)

فردی مستقل، درستکار، با وفا که از ضد و نقیض گویی وبحث متنفر است. زندگی و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حیوانات لذت می برد. اجتماعی و شوخ طبع است و دوست دارد که بعد از ساعت های طولانی کار سخت استراحت کندو از استعداد هنری و هوش بالایی برخوردار است.
 
 
(5 تیر تا 15تیر) (2 تا 11 دی) درخت صنوبر (رمز و راز)

فوق العاده با سلیقه است و نمی تواند تنش و فشارعصبی را تحمل کند. زیبایی را دوست دارد. گاهی افسرده می شود. سرسخت و لجباز است وبه همان نسبت که دوست دارد نزدیکان خود را حمایت و مراقبت کند، با افراد غریبه همبه همان شکل رفتار می کند. نسبتاً کم ادعا، سخت کوش، با استعداد، فداکار، دور ازخودپسندی و فردی که دوستان زیادی دارد و بسیار قابل اعتماداست.
 
 
(24 شهریور تا 3 مهر) (22 تا 30 اسفند) درخت فندق ( خارقالعادگی)

جذاب و گیرا، شوخ طبع، بسیار فهمیده و فردی که میداند چطور روی دیگران تأثیر ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعی، فعال، مردمی واغلب اوقات دمدمی مزاج، درستکار، کمال گرا و در رعایت عدل و انصاف قاضی خوبیاست.
 
 
(13 تا 22 شهریور ) (11 تا 21 اسفند) درخت لیمو ترش (شکو تردید)

یا هوش و سخت کوش است و آن چه را زندگی به او می دهدمی پذیرد. البته بعد از آن که سعی می کند شرایط بد را به خوب تغییر بدهد. ازفشارهای عصبی نفرت دارد. از مسافرت و تعطیلات کوتاه لذت می برد. ممکن است خشن بهنظر بیاید، اما واقعاً روحی لطیف دارد. همیشه آماده جانفشانی برای افراد خانواده ودوستان است. بسیار بااستعداد است، اما برای استفاده و بهره بردن از آن ها باید زمانپیدا کند. خصلت رهبری بالایی دارد و فوق العاده وفاداراست.
 
 
(4 تا 13 خرداد) (2 تا 11 آذر) درخت ممرز ( خوشسلیقگی)

زیباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سلیقه و فداکار است و زندگی را تا جایی که ممکن باشد راحت می گیرد. زندگی را بهسوی منطق و انضباط سوق می دهد. به دنبال مهربانی و تقدیر از دوستان است. تصمیم گیریبرای او سخت است و فردی بسیار قابل اعتماد به شمار میرود.
 
 
(11 تا 20 فروردین) (14 تا 23 مهر) درخت افرا ( استقلالفکری)

فردی معمولی نیست و سرشار از تصور و خلاقیت وابتکار، خجالتی و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متکی به نفس، به دنبال تجارب جدیدو گاهی عصبی است اما حافظه و ذهنی قوی دارد و به آسانی یاد می گیرد و همیشه میخواهد اثری خوب روی دیگران داشته باشد.
 
 
(23 شهریور) درختزیتون (عقل)

عاشق مهربانی و رأفت، منطقی و متعادل است و از خشونتدوری می کند. بردبار و شکیبا، با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبی رئوف ومهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوری می کند. عاشق مطالعه است و از معاشرت باافراد آگاه و فرهیخته لذت می برد.
 
 
(24 مرداد تا 2 شهریور) (19تا 30 بهمن) درخت کاج ( صلح و آشتی)

عاشق مصاحبت و شرکت در گفتگوهایی است که به توافقمنجر بشود. باید در زندگی آرامش داشته باشد. عاشق کمک کردن به دیگران است و تخیلیپویا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. همیشه ملاحظه دیگران را میکند. با همه خیلی دوستانه رفتار می کند. احساسات لطیفی دارد و به عاطفه و اطمینانخاطر نیاز دارد.
 
 
(1 تا 14 اردیبهشت) (5 تا 13 مرداد) (4 تا 8بهمن) درخت سپیدار (تردید و عدم ثبات)

جذاب به نظر می آید. با استعداد است. اما اعتماد بهنفس بالایی ندارد. در مواقع لزوم بسیار شجاع است و به مهربانی و خوی خوشایند نیازدارد. بسیار مشکل پسند و غالباً تنها است و طبعی هنرمندانه دارد. هماهنگ کننده خوبیاست و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعیتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امورمشارکت دارد.
 
 
(21 تا 31 فروردین) (24 مهر تا 11 آبان) درختگردو (اشتیاق و شور)

نجیب و با دید وسیع نسبت به جهان، خودجوش وبلندپروازی او نامحدود است. فردی غیرقابل انعطاف، شریکی استثنایی اما بدقلق است. همیشه مورد علاقه نیست اما اغلب تمجید و تحسین می شود. مدیر و باهوش، بسیار پرحرارت اما گاهی اوقات مغرور است.
 
 
(3 تا 12 شهریور) (1 تا 10اسفند) درخت بید مجنون (اندوه)

فردی که دوست دارد از فشارهای روحی دور باشد. زندگیخانوادگی را دوست دارد و سرشار از امید و رؤیا است. جذاب، بسیار مهربان، عاشقزیبایی، با استعداد زیاد در موسیقی، عاشق سفر به نقاط غیرمعمول، خستگی ناپذیر،غیرقابل پیش بینی، درستکار و فردی که می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد، اما نه هنگامیکه در تنگنا باشد. حس ششم خوبی دارد و عاشق خنداندن دیگران است.

/ 0 نظر / 8 بازدید